Mohammad Komijani
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ Mohammad Komijani
آرشیو وبلاگ
      برچلو و بزچلو دو ايل دلاور كميجان ()

   زبان برچلوها   

زبان روستاهاي بلوك برچلو

در حال حاضر زبان مورد تكلم مردم منطقه كميجان و برچلو يا بزچلو ، تركي است و البته لازم بذكر است كه تركي ناحية كميجان بدليل احاطه شدن با فارسها بشدت به كلمات فارسي مخلوط شده است .

اما در مورد اينكه از ابتداي تاريخ مردم و ساكنين اين ديار به چه زباني تكلم و محاوره مي كرده اند بررسيهايي انجام داده و سوابق موجود را گرد آوري نموده ام .

وجود زبان تاتي كه يكي از شاخه هاي اصلي زبان مادي است ، در چهار روستاي وفس وفرك و چهرقان و چوگان ، درمنتهي‌اليه حدود مرزي استان مركزي بااستان همدان ، حاكي از آنست كه از گذشته هاي دور ساكنين ناحية برچلو به زبان ايراني دري سخن ميگفته اند ولي در اثر هجوم قبايل ترك و استقرار دراز مدت آنان در اين ناحيه بمرور زمان ، زبان ساكنين منطقه به تركي تغيير يافت .

بنا بر تحقيقات انجام شده ، تمام مردم ساكن در محدودة جغرافيايي ايران در طول تاريخ به زبان ايراني صحبت ميكردند و تركي يك زبان ايراني نبوده است وحتي آذربايجاني ها نيز تا مدتها پس از آمدن اسلام به زبان ايراني آذري صحبت ميكردند .

در صفحات قبل اشاره كردم كه خاستگاه اصلي تركان در مناطق شرقي ايران و تركستان و ماوراءالنهر بوده است و به نسبت افزايش جمعيت ، نياز به توسعة ميدان عمل و تدارك چراگاههاي جديد موجب تحرك و جنبش دائمي آنان بوده است .

در زمان اشكانيان ، تركان رو به سوي غرب آورده و به مرزهاي شرقي و شمالشرقي ايران نزديك شدند ولي با آن همه نيرويي كه پادشاهان اشكاني داشتند ، نمي توانستند بداخل {ايران }نفوذ كرده باشند، و در تاريخ نيز نشاني از چنين واقعه اي يافت نميشود .

در كتاب كاروندكسروي در رابطه با زبان تاريخي مردم نقاط مختلف ايران نظراتي جمع آوري شده است :

ص 324 ـ مسعودي در نيمه هاي سدة چهارم در تنبيه الاشراف پس از بازديد از استانهاي مختلف ري و طبرستان و خوزستان و كرمان و فارس و آذرآبادگان و سيستان وهمدان مي گويد :

همة اين شهرها و استانها يك كشور بود و يك پادشاه داشت و زبانشان يكي بود ، اگرچه به نيم زبانهاي گوناگون از پهلوي و دري و آذري و ديگر مانند اينها ، بخشيده مي شد .

مقدسي در نيمة دوم سدة چهارم در احسن التقاسيم ، ايران را به هشت بخش كرده و مي گويد :

زبان مردم اين هشت اقليم عجمي است . جز اينكه برخي از آنها دري و برخي باز بسته و همگي را فارسي نامند .

ياقوت حموي جغرافي نگار سدة هفتم زبان آذربايجان را اينگونه مي نويسد : نيم زباني دارند كه آذريه ناميده ميشود و كسي جز از خودشان نفهمد .

ص 325 – درزمان زندگي ابوالعلاي معري و شاگردش ابوزكرياي خطيب تبريزي ، زبان مردم آذربايجان آذري بوده است و مردم آن سامان تا سده هاي پيشين به زبان آذري صحبت ميكردند و بعداً در اثر تداوم استيلاي تركان سلجوقي بمرور زبان آنان به تركي امروزين تغيير يافت .

حملة مغول راه ورود بلامانع بسياري از قبايل ترك و تاتار را به ايران باز كرد و قبايلي كه يار وياور او در حملات نظامي بودند ، بسياري از دشتها و دامنه هاي سبز و خرم كوهستانهاي فلات ايران را براي سكونت خود اختيار كردند .

حملةتيمور مكمل حملة بيرحمانة مغول بود و بار ديگر اين خاك را عرصة خودنمايي و آزمايش قدرت جنگجويي قبايل ترك و تاتار قرار دادو بعضي از سران قبايل پاداش اقدامات خود را بصورت حكمراني و فرماندهي سپاه از وي گرفتند .

 رواج زبان تركي در آذربايجان و قفقازيه نشان ميدهد كه در تمام دورة سلطنت جانشينان تيمور در ايران و آسياي غربي ، آن نواحي مركز ثقل حكومت بوده و قدر مسلم اينكه قبايل ساكن در آن مناطق ، خواه ناخواه در مسير جزر و مد حوادث سياسي و كشمكشهاي نظامي قرار ميگرفتند .

سيزلر ساغ اولون

لینک
سه‌شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٢ - Mohammad Komijani
مطالب اخیر اشکالات وبلاگ برچلو سلام همشهریانم لطفاً به پسوند بزچلویی خویش افتخار کنید برچلوها بر شما سلام سلام سلام پاسخ به دعوت دعوت بنياد ايرانشناسی نامداران ايل برچلو اثر نظامی برچلوها
کلمات کلیدی وبلاگ کمیجان (٢) بورچالی (٢) برچلو (٢) بزچلو (٢)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب