اين عکس شيبک خان است

شيبک خان يکی از خوانين معروفی بود که به شاه اسماعيل صفوی شوريد و عزيزالله خان آدوربادور ( موسس کميجان ) در يک جنگ خونين بر او غالب آمد و منطقه کميجان را به تيولی گرفت .

this is an ozbak man and fight againest Shah Esmaeil , then Aziz ollah Khan from Komijan killed him and went to becom big and big to Shah's eyes.

/ 0 نظر / 27 بازدید