ما در کجای اين مملکتيم ؟

تقسيمات كشوري وبخشداري <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كميجان به لحاظ تاريخي جزو ولايت اعلم از ولايات پنجگانة همدان بوده است ، بخشداري كميجان در سال 1313 تصويب و در سال 1316 تأسيس شد ولي چون ساختمان مخصوصي نداشت مدتها بصورت استيجاري در خانة مردم به حالت نيمه فعال برقرار بود تا در سال 1342يك ساختمان بسيار خوب و مناسب حال آن روزگار ساخته شد و همين ساختمان هم مدتها بدون استفاده ماند و حتي رو به تخريب رفت تا اينكه بعد از انقلاب رونق بيشتري گرفت و با تمامي ظرفيت بكار مشغول شد . برادرم در سالهای قبل از انقلاب بخاطر گزارشی که از متروکه بودن آن ساختمان تهيه و در روزنامه چاپ گرده بود مدتها به ساواک احضار و بازجويی می شد .

سيزلر ساغ اولون    

/ 0 نظر / 35 بازدید