مسير باستانی برچلو

 

سيرتاريخي ايل بزچلو و برچلو <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در صفحات 249 تا 251 كتاب تذكره الملوك ، تعليقات مينورسكي آورده است كه :

سي و دو خانوار و ايل بودند كه ايلات حامي و پشتيبان اولية صفوي بودند و ميتوان از ايل هاي استاجلو ، شاملو و .... قره بجقلو ، برچلو ، قوين ، قرقلو ، بزچلو و .... را تا 32 ايل نام ميبرد .

ملاحظه مي كنيد كه از نام دو ايل تحت عناوين : برچلو و بزچلو در اين نوشتة تاريخي ذكر شده است و گمان من نيز همانست كه در واقع دو ايل با دو نام مذكور از نواحي تركستان و ماوراءالنهر به منطقة اراك مهاجرت نموده و در اين ناحيه اسكان يافته اند . مدتها پس از اسكان اين دو ايل در اين ناحيه و پس از اينكه در موارد گوناگون قابليت هاي رزمي و جنگي آنان بر پادشاهان سلسله هاي مختلف آشكار شده است بخشي از آنها را به مناطق ديگر و خصوصاً مناطق درگيري و مرزها كوچ داده اند .

سيزلر ساغ اولون

اين نقشه مسيرتاريخی اين ايل را نشان ميدهد . برای مشاهده نقشه بر روی آن کليک کنيد تا واضح تر و روشنتر ديده شود :

 

                                           Borchalloo's ancient path to immigrate from east to west.

ساغ اولون

 

/ 2 نظر / 36 بازدید
هرمز بهادري

[لبخند] باسلام وآرزوي موقيت شما من پسر يدا... خان نوه غلامحسين خان ومادر پدرم زينت السلطنه .من مدتهاست به دنبال شجره نامه بهادريها بزچلوئي مباشم اگر مرا دربه دست آوردن ياري نمائيد بسيار سپاس گذار خواهم بود

هرمز بهادري

باسلام مجدد:با تشكرجوابيه شما دوست وهمشهري عزيزمنظورمن شجره نامه (درختي) ميباشد نه تاريخي اگر مرا دربه دست آوردن ياري نمائيد بسيار سپاس گذار خواهم بود