راه وصول به برچلو

راه هاي دسترسي <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كميجان از طريق جاده هاي آسفالته اي كه بصورت شعاعي از خود منشعب كرده به شهرهاي اراك ، ملاير ، همدان ، آشتيان و تــفرش دسترسي دارد و فاصلة آن با هردو مركز همدان ( اراك و همدان ) حدود 85 كيلومتراست.

كميجان اگرچه از نظر سياسي تابع استان مركزي و اراك است ، ولي به لحاظ فرهنگي و زبان به مناطق شرقي همدان گرايش داشته و فاصله آن از مركز هر دو شهرستان 85 كيلومتر است و در حال حاضر جاده ارتباطي به هر دو شهر آسفالته بوده و يك ساعته ميتوان به هر يك از دو شهر رسيد .

 

كميجان و وفس

ناحية بزچلو يا برچلو در مكاتبات اداري و تقسيمات كشوري بنام بخش وفس ناميده شده است ، كه مركز آن شهركميجان مي باشد و از چهار دهستان بنامهاي اسفندان ، خنجين  خسروبيگ و ميلاجرد تشكيل گرديده است .

ساغ اولون

/ 0 نظر / 40 بازدید