عراقی شاعر معروف کميجان

معروفست كه شاعر معروف فخرالدين عراقي ساكن كميجان بوده است و مكاني را در بالاي تپه اي بنام چــرگزه  ( يا چركسي ؟ يا چهل گزي؟ ) بعنوان محل خانه مسكوني ايشان مشخص كرده اند ، ولي تا آنجا كه من در ديوان ايشان ملاحظه كرده ام او شعري بزبان تركي نسروده است ، در حاليكه بطور طبيعي از يك شاعر انتظار ميرود ، علاوه بر زبان رسمي كشور ، بزبان محلي ومادري اش نيز شعر بسرايد ، و اين فقدان شعر تركي چند احتمال را در پيش رو قرار ميدهد:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ـ احتمال اول اينكه اشعار تركي شاعر ازبين رفته است .

ـ شاعر با وجود زندگي در كميجان ، اصلاً ترك نبوده و زبان مادري اش فارسي بود .

ـ شاعر ساكن منطقه اي بنام كميجان ديگري بوده كه به زبان فارسي تكلم مي نموده اند.

ـ در زماني كه شاعر در اين منطقه و كميجان ساكن بوده اهالي به زبان فارسي صحبت ميكرده اند و هنوز تركان به اين ناحيه مهاجرت نكرده بودند .

و اين احتمال از قوت بيشتري برخوردار است و ميتوان گمان داشت كه كميجان نيز منطقة فارس نشين بوده و تركان بعد از سال 600 ه. ق . به اين منطقه مهاجرت نموده و يا از آنسال به بعد در اين ناحيه مستقر شده اند .

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 21 بازدید