نقشه منطقه برچلو

اين نقشه مينياتوری روی جلد کتاب مقدمه ای بر تاريخ کميجان است :

this is a map of ancient lands that my historical fathers live in there.

اين نقشه هم منطقه عمومی برچلو را در شمالغرب اراک و شرق همدان نشان می دهد :

this is my area's map

برای ديدن اصل نقشه ها و عکس ها در مقياسی که چشمتان را نيازارد به آدرس زير برويد :

http://community.webshots.com/album/88700482IzxshV

موفق باشيد

/ 0 نظر / 30 بازدید