چرا اين منطقه را برچلو ناميده اند ؟

وجه تسمية برچلو ، بزچلو  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين كلمه كه با ضم ‹ب› و ‹ ر›يا ‹ ز› ساكن و ‹ ل› مشدد خوانده ميشود ‘ پسوند نام خانوادگي بسياري از مردمان اين منطقه ميباشد و منطقة كميجان و روستاهاي اطراف آن را بنام بلوك برچلو يا بزچلو مينامند .

براي استخراج كلماتي كه با اين واژه مشابهت هايي دارند به كتاب فرهنگ نامهاي تركي از فرهاد جوادي مراجعه و در صفحات  364 و365 و366 آن به واژه هاي زير برخورد نمودم و به منظور بررسي آنها و اين احتمال كه در نامگذاري ايل مورد استفاده قرار گرفته باشند استخراج كرده ام  كه به شرح زير است :

بورا BORA

بادشديد وموقتي كه معمولاً به دنبال خود باران مي‌آورد (تركي آناتولي)

بورچالي BORCALI

نام يكي از هفت آبادي واقع درجزيره شاهي درياچه اروميه وهمچنين نام منطقه‌اي از خاك آذربايجان كه فعلاً جزو خاك جمهوري گرجستان ودرتركيب آن كشور قرارگرفته ودرحدود پانصد هزار آذربايجاني درآن منطقه زندگي مي‌كنند.

بوره BURA

نام رده فرعي ازتيره فرعي گركز ازطايفه كوكلان تركمن (تركي تركمني)

بوزچلوBUZCALU

نام ايلي ترك تبار كه قاراپاپاق‌هاي ساكن منطقه سولدوز آذربايجان تيره‌اي از اين ايل ترك به شمار مي‌رود.

بي ترديد كلمه برچلو يا بزچلو نامهايي هستند كه از تركيب دو جزء تشكيل شده اند بر+چلو  يا بز + چلو ، و در اين حال ميتواند جزء اول كلمه و نام از بر= گله ، بره =گله يا برري= كلي و بوره = گرگ ، بوره = نام تيره اي از تركمن هاي گوكلان ،  بورا = باد شديد باران زا ، بوش = خالي ، بور= كمرنگ ، بوز= يخ ، بز = بز كه حيواني اهلي است ، باشد .

جزء دوم كلمه چلو است كه در كميجان فعلي با ‹ ل› مشدد خوانده ميشود ولي در گذشته هاي دور ، بورچاللي و يا بورچالله گفته ميشد و در حال حاضر نيز بخشي از افراد همين ايل خود را بورچالي ميدانند و مينامند .

در همين رابطه لازم بذكر است كه هنگامي كه بنده بعنوان نمايندة وزارت نيرو براي بازديد از پروژه هاي آبي مناطق آذربايجانغربي رفته بودم به اسامي اماكن و روستاهايي برخورد كردم كه اين تفكر را به ذهنم القا نمود كه اين اسامي بي ارتباط با تركهاي منطقة برچلوي اراك نميباشد و آن اسامي عبارت بودند از : ساروق  ، ديزج ، تمرچين ، آق بولاغ ، چهرگان قلعه جوق ، آغ زيارت و ... بودند .

بر اساس اطلاعي كه از محققين آذربايجان غربي دريافته ام گويا ناحيه اي در حوالي شهرستان نقده نيز به همين نام منتهي با گويش و نگارش بورچالي وجود دارد .

براساس تحقيقات محققين آذري در كشور گرجستان نيز ناحيه اي بنام بورچالي وجود دارد كه بنا بقول آقاي علي خلخالي محقق شريف آذري 310000 نفر جمعيت دارد .

دررابطه با وجه تسميه برچلو يا بزچلو يا بورچالي تصورات مختلفي وجود دارد :

1- بوزچلو ميتواند تركيبي از دوكلمه تركي بوز= يخ و چاله = گودال باشد و مفهوم تركيبي آن چالة يخي خواهد بود ولي حداقل در ناحية كميجان چنين شرايط آب و هوايي نميتوانسته حاكم بوده باشد .

2- برچلو يا بورچالي ميتواند تركيبي از دوكلمه بر يا بور يا بوره تركي = گرگ و چالي يا چاله = گرگ باشد و مفهوم تركيبي آن چالة گرگ خواهد بود و حداقل در ناحية كميجان من خودم ديده بودم كه در منطقة بزچلو روستايي بنام قورد دليگه وجودداشت كه به فارسي آنرا دره گرگ نامگذاري كرده بودند و بعد از انقلاب هم آنرا به دره سبز تغييرنام دادند . خدا خيرشان دهد . بهرحال وجود روستاي قورد دليگه ميتواند معرف چاله گرگ = بوره چالي باشد .

 

3- بورچلو را برخي بوش چاله يعني چالة خالي از سكنه تعبير كرده و گفته اند چون اين ناحيه از چهار طرف با كوهستانهاي مرتفع و تپه ماهور ها احاطه شده و ناحية بين ارتفاعات چاله مانند و خالي از سكنه و بلامعارض بوده به چالة خالي معروف شده است ، ولي در اين رابطه من شخصاً اعتقادي به خالي از سكنه بودن منطقه ندارم و يقين دارم كه از سالهاي قبل از ورود اسلام و در زمان تاريخ باستان اين ناحيه مسكون بوده است .

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 35 بازدید