زبان برچلوها

زبان روستاهاي بلوك برچلو <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در حال حاضر زبان مورد تكلم مردم منطقه كميجان و برچلو يا بزچلو ، تركي است و البته لازم بذكر است كه تركي ناحية كميجان بدليل احاطه شدن با فارسها بشدت به كلمات فارسي مخلوط شده است .

اما در مورد اينكه از ابتداي تاريخ مردم و ساكنين اين ديار به چه زباني تكلم و محاوره مي كرده اند بررسيهايي انجام داده و سوابق موجود را گرد آوري نموده ام .

وجود زبان تاتي كه يكي از شاخه هاي اصلي زبان مادي است ، در چهار روستاي وفس وفرك و چهرقان و چوگان ، درمنتهي‌اليه حدود مرزي استان مركزي بااستان همدان ، حاكي از آنست كه از گذشته هاي دور ساكنين ناحية برچلو به زبان ايراني دري سخن ميگفته اند ولي در اثر هجوم قبايل ترك و استقرار دراز مدت آنان در اين ناحيه بمرور زمان ، زبان ساكنين منطقه به تركي تغيير يافت .

بنا بر تحقيقات انجام شده ، تمام مردم ساكن در محدودة جغرافيايي ايران در طول تاريخ به زبان ايراني صحبت ميكردند و تركي يك زبان ايراني نبوده است وحتي آذربايجاني ها نيز تا مدتها پس از آمدن اسلام به زبان ايراني آذري صحبت ميكردند .

در صفحات قبل اشاره كردم كه خاستگاه اصلي تركان در مناطق شرقي ايران و تركستان و ماوراءالنهر بوده است و به نسبت افزايش جمعيت ، نياز به توسعة ميدان عمل و تدارك چراگاههاي جديد موجب تحرك و جنبش دائمي آنان بوده است .

در زمان اشكانيان ، تركان رو به سوي غرب آورده و به مرزهاي شرقي و شمالشرقي ايران نزديك شدند ولي با آن همه نيرويي كه پادشاهان اشكاني داشتند ، نمي توانستند بداخل {ايران }نفوذ كرده باشند، و در تاريخ نيز نشاني از چنين واقعه اي يافت نميشود .

در كتاب كاروندكسروي در رابطه با زبان تاريخي مردم نقاط مختلف ايران نظراتي جمع آوري شده است :

ص 324 ـ مسعودي در نيمه هاي سدة چهارم در تنبيه الاشراف پس از بازديد از استانهاي مختلف ري و طبرستان و خوزستان و كرمان و فارس و آذرآبادگان و سيستان وهمدان مي گويد :

همة اين شهرها و استانها يك كشور بود و يك پادشاه داشت و زبانشان يكي بود ، اگرچه به نيم زبانهاي گوناگون از پهلوي و دري و آذري و ديگر مانند اينها ، بخشيده مي شد .

مقدسي در نيمة دوم سدة چهارم در احسن التقاسيم ، ايران را به هشت بخش كرده و مي گويد :

زبان مردم اين هشت اقليم عجمي است . جز اينكه برخي از آنها دري و برخي باز بسته و همگي را فارسي نامند .

ياقوت حموي جغرافي نگار سدة هفتم زبان آذربايجان را اينگونه مي نويسد : نيم زباني دارند كه آذريه ناميده ميشود و كسي جز از خودشان نفهمد .

ص 325 – درزمان زندگي ابوالعلاي معري و شاگردش ابوزكرياي خطيب تبريزي ، زبان مردم آذربايجان آذري بوده است و مردم آن سامان تا سده هاي پيشين به زبان آذري صحبت ميكردند و بعداً در اثر تداوم استيلاي تركان سلجوقي بمرور زبان آنان به تركي امروزين تغيير يافت .

حملة مغول راه ورود بلامانع بسياري از قبايل ترك و تاتار را به ايران باز كرد و قبايلي كه يار وياور او در حملات نظامي بودند ، بسياري از دشتها و دامنه هاي سبز و خرم كوهستانهاي فلات ايران را براي سكونت خود اختيار كردند .

حملةتيمور مكمل حملة بيرحمانة مغول بود و بار ديگر اين خاك را عرصة خودنمايي و آزمايش قدرت جنگجويي قبايل ترك و تاتار قرار دادو بعضي از سران قبايل پاداش اقدامات خود را بصورت حكمراني و فرماندهي سپاه از وي گرفتند .

 رواج زبان تركي در آذربايجان و قفقازيه نشان ميدهد كه در تمام دورة سلطنت جانشينان تيمور در ايران و آسياي غربي ، آن نواحي مركز ثقل حكومت بوده و قدر مسلم اينكه قبايل ساكن در آن مناطق ، خواه ناخواه در مسير جزر و مد حوادث سياسي و كشمكشهاي نظامي قرار ميگرفتند .

سيزلر ساغ اولون

/ 2 نظر / 84 بازدید
بابك

مثل اينکه تو تحت ت‌ثير پان فارسها قرارگرفته ای . کلمه تات يک کلمه ترکی است و به معنايی کوچک و ضعيف و خرد در ميان ترکان بکار ميرود (تاتجيک) . ترکان که شما تاريخ آمدن آنها را مينوسی < قبل از اقوام هندو اروپايی يا بقول شما شوونيسم ها آريائيها < اقوام بومی ايران بوده اند . زبان آذری که مخترع آن کسروی روضه خوان بود وجود ندارد حتی يک نوشته معتبر هم نيز ندارد . شما که مغول و ترک و تاتار را کنار هم ميگذاری < بايد بدانی < افغان و .... ديگر اقوام را هم بايد بنا به فکر شما پيش هم نهاد درحالی که زبان ترکی آذربايجانی با مغولی تفاوت زيادی دارد . شما حتما به نوشته های کسروی در مورد ترکان ايران < که در قفقاز بود نيز رجوع کنيد تا ذهنتان راجع به زبان موهوم آذری باز شود . لازم به ذکر است کتيبه های آشوری نيز مطالعه فرمائيد تا ببينيد کدامين اقوام مهاجر هستد . اگر با آمدن اقوامی زبان آن سامان عوض ميشد بايد همه جای ايران ترک زبان ميشد < مخصوصا همسايه های آذربايجانی ها .

امین

مطالب جالبی بود و همگی درست بودند.باید به این آقای محترم هم گفت گاهی بجز سایتهای پان ترکی جاهای دیگر و مخصوصا کتابهای تاریخدانان غربی را مطالعه کنید. زبان خیلی نواحی در طول تاریخ عوض شده.مصر و شما آفریقات عربی نبودند ولی عرب شدند در حالی که همشایگان جنوبیشان عرب نشدند.آمریکای لاتین اسپانیایی نبود ولی الان اسپانیایی زبان هستند.