پاسخ به دعوت

 

با تاسف مجبور شدم به دعوتنامه بنياد چنين پاسخی بدهم :

جناب آقاي دكتر تهراني زاده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

معاونت محترم اطلاع رساني و همكاري هاي علمي و بين المللي

بنياد ايران شناسي

 

با سلام

عطف به فاكس شماره 2107 مورخه 21/9/83  جنابعالي ‘ ضمن سپاس از نظر مساعد آن بنياد محترم در توجه به تحقيقات مردم شناسي و پذيرش مقالة اينجانب  ‘ با عرض پوزش از اينكه بنده بدليل حضور ضروري در يك ماموريت اداري در فاصله 30 آذر لغايت يكم ديماه ‘ از امكان آماده نمودن مطالب و ارائه آن در برنامه روز سه شنبه در فاصله زماني اعلام شده درنشست سوم برخوردار نمي باشم ‘ لذا خواهشمندم مرا از ارائه مقاله " معرفي ايل هاي برچلو و بزچلوي كميجان " معذور داريد  .

مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي و تدبير تمهيدات لازم اعلام مي دارم .

با عرض پوزش مجدد

محمد كميجاني

.

 

/ 0 نظر / 66 بازدید