نتيجه بررسيهای تاريخ ايل برچلو

نتيجه اينكه سير تاريخي اين ايل بدون در نظر گرفتن بازة زماني آن بدينشرح است : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-        مهاجرت از ماوراءالنهر و منطقة چغانيان و شهر چغان

-        استقرار و اسكان طولاني مدت در منطقة برچلوي بين اراك و همدان

-        كندن و كوچ اجباري بخشي از دو ايل و اعزام آنها از مسير زنجان به گرجستان

-        جا ماندن بخش بسيار كوچكي از ايل در زنجان و تشكيل منطقة بزچلوي زنجان

-        عزيمت گروه اصلي به گرجستان و استقرار در پنبك و شوره گول و .....

-        انتصاب مهدي بيگ رئيس ايل به سركردگي قشون گرجستان در سال 1191 ه.

-        استملاك اراضي محال پنبك و شوره گول

-        سكونت 200 ساله در آن ناحيه

-        الحاق گرجستان به روسيه در سال 1216 هجري

-        آغاز كوچ و رجعت به ميهن اصلي در سال 1243 و 1244 ه.ق. از طريق خاك عثماني

-        ورود بداخل ايران و حركت بسمت خوي و سلماس در سال 1244

-        تجزية بخشي از ايل و مهاجرت آنان به گرگان و استرآباد در سال 1244

-        دريافت اراضي سولدوز از عباس ميرزا در رمضان 1245

-        ورود به منطقة سولدوز و استقرار در اين ناحيه در سال 1245

با وجود مشكلات زيادي كه اين ايل شجاع و ميهن پرست تحمل كرده است با سرفرازي و افتخار در منطقة سولدوز و شهرستان نقده به حيات پر افتخار خود ادامه ميدهد .

در نهايت گمان دارم كه آن بخش از ايل كه در اراك مانده و در كوچ اجباري بسمت گرجستان شركت نكردند ، بعد از كوچ ديگر با هم ايلي هاي خود ارتباطي برقرار نكرده اند و همانجا در محل اصلي و قديمي ايل برچلو باقي مانده اند

ساغ اولسونلار

 

/ 0 نظر / 47 بازدید