روی جلد

معرفي ايل های <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  برچلو

  و

  بزچلو

   

 از ايلات عشايري مركزي ايران و استان مركزي     شهر كميجان

 

 

آشنايي با گوشه اي از سوابق تاريخي ايل مذكور

 

 

 

 

محمد كميجاني ( جاويدراد )

   پاييز سال 1381

/ 0 نظر / 23 بازدید